1. Πίσω μήκος: Για το πίσω μήκος μετράτε κατά μήκος από τον λαιμό έως το επιθυμητό μάκρος

2. Εμπρός μήκος: Για το εμπρός μήκος μετράτε κατά μήκος από τον λαιμό έως το επιθυμητό μάκρος

3. Μανίκι από ραφή: Για να μετρήσετε το μήκος του μανικιού , τοποθετείτε την μεζούρα στο ύψος του ώμου έως το επιθυμητό μάκρος

4.Περίμετρος Λαιμού: Για να μετρήσετε την περίμετρο του λαιμού τοποθετείτε την μεζούρα περιμετρικά

5. Πλάτη: Για να μετρήσετε το μήκος της πλάτης , τοποθετείτε την μεζούρα στην πίσω μεριά των ώμων και υπολογίζετε το μήκος του από την μία ραφή μέχρι την άλλη.

6.Περιμετρος Μέσης: Για να μετρήσετε την περίμετρο της μέσης τοποθετείτε την μεζούρα περιμετρικά.

7. Ζωνάκι: Για να μετρήσετε το ύψος για το ζωνάκι , τοποθετείτε την μεζούρα στην πίσω μεριά του λαιμού και υπολογίζετε το μήκος έως την μέση

8. Ώμος: Για να μετρήσετε το μήκος του ώμου , υπολογίζετε το μήκος από τον λαιμό έως τον ώμο

Ιερατικά ενδύματα