Αρχιερατικά Άμφια (16)

Αρχιερατική Μίτρα (9)

Αρχιερατικός Μανδύας (4)

Σετ Πετραχήλι-Μικρό Ωμοφόριο (11)