Αρχιερατικά Άμφια (17)

Αρχιερατική Μίτρα (9)

Αρχιερατικός Μανδύας (7)

Σετ Πετραχήλι-Μικρό Ωμοφόριο (11)