Αρχιερατικά Άμφια (19)

Αρχιερατική Μίτρα (9)

Αρχιερατικός Μανδύας (8)

Σετ Πετραχήλι-Μικρό Ωμοφόριο (11)