Ειλητό (16)

Καλύμματα Αγίας Τραπέζης (12)

Κοίμηση (12)

Κορδέλες Ευαγγελίου (8)

Κουρτίνες Ωραίας Πύλης (1)

Φορεσιά εικόνας (1)

Καλύμματα για προσκυνητάρια (11)

Κορδέλες (9)

Λάβαρα (30)

Σεντόνι αποκαθήλωσης (1)

Σετ Ποτηροκαλλυμάτων (37)

Σώματα επιταφίων (18)