Ημιμεταλλικά Γαλόνια (6)

Μεταλλικά Γαλόνια (4)

Γαλόνια φαρδιά (5)